Blokada wjazdu

Oferujemy, projektujemy, montujemy i prowadzimy konserwację kompletnych instalacji blokady dostępu za pomocą słupka chowanego automatycznie, przeznaczonych do miejsc o większym natężeniu ruchu, wymagających większej poręczności i wygody, produkowanego również ze stali nierdzewnej oraz z materiału Blendtec. Składa się z dwóch wyodrębnionych części:

> Zespołu mechanicznego tworzonego przez wewnętrzny suport przesuwający się pionowo w tulei oraz z systemu bezpieczeństwa ze specjalnym kluczem.

> Elementu ruchomego, czyli słupka wyprodukowanego w całości z kompozytu polimerowego nie zawierającego wewnętrznych wzmocnień metalowych, o wysokich osiągach technicznych.

Obydwa elementy mogą zostać wyposażone w oświetlenie. Zainstalowanie oświetlenia zwiększa bezpieczeństwo słupków ze względu na fakt, że są one lepiej widoczne, oraz czyni z nich kolejny element oświetlenia drogi publicznej zabezpieczony przez aktami wandalizmu dzięki zastosowaniu materiału Blendtec.

 

Zdjęcia: