BRD

Urzędy miast, dzielnic, gmin, zarządy dróg, starostwa powiatowe
 

 •     projektowanie i montaż miejskich systemów informacji
 •     dostawy i montaż oznakowania pionowego (znaków i tablic drogowych)
 •     dostawy i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (barier energochłonnych, progów zwalniających,  wygrodzeń itp.)
 •     wykonanie oznakowania poziomego cienko- i grubowarstwowego
 •     prace projektowe i wdrażanie nowych organizacji ruchu
 •     konserwacje i utrzymanie oznakowania
 •     projektowanie i kompleksowy montaż słupków automatycznych i ręcznych
 •     projektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych
 •     dostawy i montaż elementów a architektury miejskiej i wiat przystankowych

 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, developerzy
 

 •     dostawy i montaż szlabanów automatycznych, blokad parkingowych, oznakowania terenów wewnętrznych i budynków, tablic informacyjnych itp.


Centra handlowe
 

 •     dostawy i montaż wyposażenia parkingów (blokad, słupków, szlabanów, tablic reklamowych i stojaków rowerowych), progów zwalniających oraz luster drogowych


Obiekty sakralne, zabytkowe
 

 •     projektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych
 •     projektowanie i kompleksowy montaż słupków automatycznych


Obiekty państwowe, obiekty sportowe, wyższe u czelnie i inne obiekty użyteczności publicznej
 

 •     projektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i reklamowych
 •     dostawy i montaż wyposażenia parkingów (blokady, progi zwalniające, słupki i szlabany automatyczne)
 •     dostawa i montaż systemów kontroli dostępów


Przedsiębiorstwa branży inżynieryjno-drogowej
 

 •     dostawy i montaż oznakowania pionowego
 •     wykonanie oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego
 •     projektowanie, wykonanie i montaż tablic reklamowych, informacyjnych
 •     dostawy i montaż wyposażenia parkingów oraz luster drogowych
 •     dostawy i montaż "kocich oczek"
 •     dostawy lamp i kamizelek ostrzegawczych


Zarządy przejść granicznych, zakłady pracy
 

 •     dostawy i montaż automatycznych słupków i szlabanów
 •     dostawy wyposażenia parkingów
 •     projektowanie, wykonanie i montaż tablic reklamowych, informacyjnych
 •     dostawa lamp i kamizelek ostrzegawczych