ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI PŁATNICZEJ

6 czerwca 2019 roku w Reducie Banku Polskiego PZM Wimet Józefów otrzymał DIAMENTOWE WYRÓŻNIENIE ORAZ ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI PŁATNICZEJ.
Certyfikat ten poświadcza spełnienie wymagań udziału w Programie, w tym fakt, że firma nie posiada na dzień wystawienia certyfikatu żadnych przeterminowanych zobowiązań w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA oraz nie zalega z opłatami wobec ZUS i US.
 
PZM Wimet Józefów był reprezentowany przez Pana Karola Cała – Projektanta Systemów Mobilnych
 
Złoty Certyfikat jest dostępny na stronie Programu:  
 
 
 
 
 
 
     


« powrót