KOLEJNY AUDIT – KOLEJNA REKOMENDACJA

Byliśmy auditowani przez BUREAU VERITAS Certification na okoliczność zgodności z Normą ISO 9001:2008.

 

PZM Wimet był reprezentowany przez Panią Kasię Ońko – Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Jakością.

 

Na zakończenie Auditor potwierdził, że organizacja nasza utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy odniesienia oraz że zademonstrowała zdolność systemu do osiągania celów.

W oparciu o wyniki auditu oraz przedstawiony stan rozwoju i dojrzałości systemu stwierdził, że:

  • Organizacja przedstawiła dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania.
  • Audit potwierdził, że system zarządzania odpowiada wymaganiom normy i daje dowody skuteczności w osiąganiu celów i zamierzeń, jak również ciągłego doskonalenia.
  • Na podstawie przeprowadzonego auditu na miejscu oraz uzyskanych dowodów, Auditor rekomenduje do utrzymania certyfikacji.

 

W załączeniu raport z auditu nadzoru.

Załącznik Nr 1 – Raport – link do pobrania pliku pdf

Załącznik Nr 2 – Certyfikat w j. polskim – link do pobrania pliku pdf

Załącznik Nr 3 – Certyfikat w j. angielskim – link do pobrania pliku pdf« powrót