LAUR EKSPERTA – ZNAK JAKOŚCI

       26 marca 2018 roku podczas uroczystej Gali Finałowej w Rezydencji Belweder – Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, naszej firmie został nadany Certyfikat poświadczający przyznanie Znaku Jakości „LAUR EKSPERTA”.

 

Przyznanie Znaku Jakości „LAUR EKSPERTA” to dowód uznania dla ocenianej aplikacji, ale także – szerzej – dla polityki naszej firmy i realizowanego w niej modelu biznesowego, ukierunkowanego na generowanie wysokiej jakości dla klienta, podnoszenie jakości i efektywne reagowanie na potrzeby rynku.

 

W Programie „LAUR EKSPERTA” poszukiwane i wyróżniane są firmy, które najlepiej w Polsce projektują i wdrażają nowoczesne strategie budowania efektywnych relacji z klientami. Strategie takie muszą opierać się na atrybutach jakościowych oferowanych klientom produktów i usług – to jakość, potencjał matki, jej walory innowacyjne i zgodność z potrzebami rynku najskuteczniej przyciągają klientów i wiążą ich trwałymi, długookresowym relacjami z przedsiębiorstwem.  Relacjami, które okazują się cenne i wartościowe dla obu stron. Inwestowanie w jakość, a w konsekwencji – także w relacje z klientami, stanowi odpowiedź firm na coraz mniejszą lojalność beneficjentów ich działań rynkowych, wzrost konkurencji, coraz wyższe koszty pozyskania nowych klientów czy rosnące doświadczenie i wymagania interesariuszy zewnętrznych wobec przedsiębiorstw.

 

Utrzymujące się od dłuższego czasu tendencje rynkowe sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej jest procesem coraz bardziej złożonym i wielowymiarowym. Jest to związane głównie z globalizacją, rozwojem technologii informatycznych oraz sukcesywnym wzrostem, natężenia walki konkurencyjnej – rynki są coraz bardziej nasycone, a klienci mają szybki, wygodny dostęp do Internetu i szerokiego wyboru podobnych jakościowo produktów, dzięki czemu mogą swobodnie korzystać z informacji i w łatwy sposób porównywać oferty rynkowe.

 

W konsekwencji klienci stają się bardziej świadomi własnych praw, mają bardziej racjonalny stosunek do ofert rynkowych i większe wymagania, a przedsiębiorstwa zmagają się z coraz bardziej poważnymi problemami związanymi z pozyskaniem nowych klientów oraz poszukują sposobów umożliwiających ich utrzymanie w długim czasie i kształtowanie ich lojalności.

 

Budowanie trwałych i efektywnych relacji z klientami nie jest zadaniem  łatwym. W dużej mierze sprowadza się do takiego kształtowania oferty przedsiębiorstwa, by była ona atrakcyjna dla konsumentów, nowoczesna, oryginalna, przyciągająca jakością.

 

Kapituła Konkursu  „LAUR EKSPERTA”, w której – co warte podkreślenia – zasiadali znamienici naukowcy, pracownicy czołowych uczelni z całej Polski, posiadający wiedzę i niekwestionowany dorobek w zakresie zarządzania jakością, towaroznawstwa, marketingu produktowego oraz innych dyscyplin odpowiadających tematycznie ocenianym towarom i usługom.

 

Misją przedmiotowego programu jest stymulowanie rozwoju polskiego biznesu oraz propagowanie wysokich standardów jakościowych w działalności firm.

 

PZM Wimet Józefów był reprezentowany przez Pana Karola Cała – Projektanta Systemów Mobilnych, któremu towarzyszyła małżonka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « powrót
Google+