AUDIT CERTYFIKACJI QMS AQAP / ISO

      W dniu 27 sierpnia 2018 roku w siedzibie naszej firmy miał miejsce audit, który został przeprowadzony przez Przedstawicieli CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE.

 

Celem auditu było potwierdzenie skuteczności systemu zarządzania, w tym auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w zakresie mających zastosowanie wymagań i oczekiwanych wyników metodą pobierania próbek dostępnych informacji zgodnie z kryteriami i celami auditu w określonym zakresie certyfikacji.

 

PZM WIMET JÓZEFÓW SPEŁNIA WYMAGANIA:

AQAP 2110:2016, JEDNOCZEŚNIE SPEŁNIA WYMAGANIA ISO 9001:2015.

 

W wyniku procesu nadzorowania realizacji umowy z wymaganiem spełniania AQAP i nadzorowania przez wyznaczone przedstawicielstwo wojskowe potwierdzono skuteczność QMS AQAP na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016.

 

PZM Wimet Józefów był reprezentowany przez Panią Katarzynę Ońko – Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Jakości.

 

 

RAPORT Z AUDITU

 

 

 

 « powrót