Dekontaminacja - likwidacja skażeń

 Zestawy odkażające

Indywidualne zestawy odkażające ZO-1, ZO-2, ZO-E przeznaczone są prowadzenia odkażania powierzchni zewnętrznych wozów bojowych, pojazdów i sprzętu za pomocą odkażalnika organicznego ORO. Firma PZM Wimet realizuje je zgodnie z orzeczeniem nr 306/ZDW/07 z dnia 25/07/2007

 

 DANE TAKTYCZNO - TECHNICZNE ZESTAWU

Gabaryty skrzyni: 450±5 x 217±5 X 235 + 5 mm

Masa zestawu:

- nienapełnionego: 10-11 kg

- napełnionego odkażalnikiem: 14-15 kg

Masa rozpylacza:

- nienapełnionego: 1,5 kg

- napełnionego odkażalnikiem: 3,5 kg

Ilość odkażalnika w zestawie: 4 dm3

Ciśnienie robocze:0,35 do 0,4D MPa

 

 

 Wytwarzanie ciśnienia roboczego za pomocą pompki ręcznej stanowiącej integralną część rozpylacza. Pojemność robocza rozpylacza: 2 dm3 Czas całkowitego odkażania obiektu techniki wojskowej o pow. Do 20m ^do 3D min. Temperaturowy zakres pracy: od -20° do +50'C Temperatura przechowywania zestawu: od 0° do +20°C

 Maty sorpcyjne

Maty sorpcyjne pochłaniają wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia. Wykonane są w trzech warstwach - antypoślizgowej, roboczej i ochronnej. Sprasowane włókna polipropylenowe o strukturze plastra miodu dealne nadają się do stref o dużym natężeniu ruchu i są odporne na ścieranie.

- wysoka gęstość

- 3 warstwy

- szara barwa

- wymiar: 1,60*30 m

Absorpcja:

- wg metody EDANA - 205 l

- wg metody ASTM - 307 l

Waga 21,9 kg

 

 

 

 

 Wygradzanie i oznakowanie stref niebezpiecznych

 

            

 

 

 Kabiny dekontaminacyjne

 

 Mobilne zestawy do prowadzenia likwidacji skażeń

 

 

 Zestawy przygotowane do transportu w różnych wariantach

 

 

 

 Nosze do przenoszenia skażonego oporządzenia

 

 Stojaki do odkażania broni

 

 

                                   

 

 

 Kraty pomostowe, wanny odkażające

 

 Składane stojaki na odkażalnik

 

 

 Stoliki polowe składane