Dekontaminacja - likwidacja skażeń

 Zestawy odkażające

Indywidualne zestawy odkażające ZO-1, ZO-2, ZO-E przeznaczone są prowadzenia odkażania powierzchni zewnętrznych wozów bojowych, pojazdów i sprzętu za pomocą odkażalnika organicznego ORO. Firma PZM Wimet realizuje je zgodnie z orzeczeniem nr 306/ZDW/07 z dnia 25/07/2007

 

 DANE TAKTYCZNO - TECHNICZNE ZESTAWU

Gabaryty skrzyni: 450±5 x 217±5 X 235 + 5 mm

Masa zestawu:

- nienapełnionego: 10-11 kg

- napełnionego odkażalnikiem: 14-15 kg

Masa rozpylacza:

- nienapełnionego: 1,5 kg

- napełnionego odkażalnikiem: 3,5 kg

Ilość odkażalnika w zestawie: 4 dm3

Ciśnienie robocze:0,35 do 0,4D MPa

 

 

 Wytwarzanie ciśnienia roboczego za pomocą pompki ręcznej stanowiącej integralną część rozpylacza. Pojemność robocza rozpylacza: 2 dm3 Czas całkowitego odkażania obiektu techniki wojskowej o pow. Do 20m ^do 3D min. Temperaturowy zakres pracy: od -20° do +50'C Temperatura przechowywania zestawu: od 0° do +20°C

 Wygradzanie i oznakowanie stref niebezpiecznych

 

            

 

 

 Kabiny dekontaminacyjne

 

 Mobilne zestawy do prowadzenia likwidacji skażeń

 

 

 Zestawy przygotowane do transportu w różnych wariantach

 

 

 

 PAKIET DO DEKONTAMINACJI OSOBISTEJ RSDL

 NUMER NSN: 6505-21-912-5229

OPIS

Pakiet zawiera unikalny środek do dekontaminacji skóry, przeznaczony do stosowania przez żołnierzy i służby ratownicze. Dezaktywuje znane bojowe środki chemiczne w czasie krótszym niż 2 minuty, po użyciu pozostawia nietoksyczną warstwę na skórze. Został przetestowany w warunkach bojowych przez wojska Stanów Zjednoczonych oraz innych państw NATO. Środek RSDL uznany został za skuteczny przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.

RSDL został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), Komisję Europejską oraz Australijski Urząd ds. Produktów Terapeutycznych (TGA) na podstawie testów klinicznych przeprowadzonych w celu wykazania skuteczności I bezpieczeństwa stosowania u ludzi środka RSDL.

 

Środek został przetestowany przez międzynarodowe organizacje; m.in.

■ Kanadyjska Wojskowa Agencja. Naukowo – Badawcza (DRDC).

■ Kanadyjski Departament Obrony. Narodowej (DND),

■ TNO Defense. Chemical Biological Laboratory.

■ (Holandia), Departament Obrony.

■ Stanów Zjednoczonych oraz liczne oddziały militarne NATO.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI

■ Eliminuje zagrożenie związane z wdychaniem cząstek.

■ Eliminuje ryzyko uszkodzenia uszczelki maski przeciwgazowej powodowanego obecności proszku.

■ Eliminuje efekt gromadzenia cząstek w zaworze wdechowym maski.

■ Eliminuje wnikanie proszku do oczu.

■ Podczas dezaktywacji bojowego środka chemicznego nie powoduje wydzielania gazu, który mógłby być wdychany przez maskę . przeciwgazową lub przenikać przez środki ochrony osobistej.

 

Dezaktywuje znane bojowe środki chemiczne w ciągu 2 minut:

■ GA (Tabun).

■ GB(Sarin).

■ GD (Soman).

■ GF (cyklosarin).

■ VX (środek porażający układ nerwowy).

■ HD (gaz musztardowy).

 Nosze do przenoszenia skażonego oporządzenia

 

 Stojaki do odkażania broni

 

 

                                   

 

 

 Kraty pomostowe, wanny odkażające

 

 Składane stojaki na odkażalnik

 

 

 Stoliki polowe składane

 

 

 

 

Google+