Projekty organizacji ruchu

PROJEKTY OGRANIZACJI RUCHU

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem oraz wdrażaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, wraz z wszystkimi uzgodnieniami, które są wymagane przez przepisy prawa.
 
   
 
Posiadamy wykwalifikowany zespół projektowy, który opracuje dla Państwa nawet najbardziej wymagający projekt, a profesjonalne wyposażenie sprzętowe pozwala na wydajną pracę.
 
Docelowa organizacja ruchu
Zapewniamy profesjonalną oraz kompleksową obsługę w przedmiocie stałej organizacji ruchu. Wykonujemy oraz wdrażamy projekty docelowego oznakowania pionowego oraz poziomego cienkowarstwowego, grubowarstwowego (masa chemoutwardzalna) - gładkiego i strukturalnego.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą oznakowania poziomego
Świadczymy również usługi w zakresie projektowania i wdrażania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i osiedlach mieszkaniowych.
 
 
Tworzymy dokumentację dla wewnętrznych dróg osiedlowych, na którą nanosimy
 • miejsca postojowe (blokady parkingowe)
 • parkingi dla osób niepełnosprawnych
 • strefy wyłączone z ruchu
 • ustalone pierwszeństwo przejazdu
 • przejścia dla pieszych
 • ciągi komunikacyjne
 • wyspy do oznakowania drogi pożarowej
 •  
  Wdrożenie projektu organizacji ruchu na osiedlu skutecznie powstrzyma kierowców od parkowania w miejscach niedozwolonych, oraz pomoże uregulować sposób poruszania się strefie zamieszkania. 
   
   
  Tymczasowa organizacja ruchu
  W ramach czasowej organizacji ruchu wykonujemy projekty mające na celu zabezpieczanie awarii nawierzchni, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych w pasie drogowym.
   
   

  Nie musisz kupować znaków tymczasowych!

  Zapraszamy do naszej wypożyczalni oznakowania

   

   

  W zakresie czasowej organizacji ruchu oferujemy:
  • Utrzymanie oznakowania zarówno pionowego jak również poziomego w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom drogi i zgodnym z dokumentacją projektową, która została zatwierdzona przez odpowiednie organy.
  • Terminowe dostawy oznakowania tymczasowego – wraz z montażem lub demontażem starego oznakowania.
  • Szybkie i trwałe zabezpieczenie robót wykonywanych w pasie drogowym.
  • Świadczenie usług na wszystkich kategoriach dróg (prywatne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, ekspresowe i autostrady)

    

  Przez lata zdobywane doświadczenie pozwala nam na przygotowywanie dokumentacji, która spełnia wymagania organów zarządzających ruchem drogowym, przez co oferowana dokumentacja będzie posiadać wszelkie potrzebne zatwierdzenia i opinie wydane przez uprawnione do tego instytucje.

  Nasze prace projektowe obejmują m.in:

  • Planowanie tymczasowej organizacji ruchu.
  • Zabezpieczenie obrębu placów budowy.
  • Projekty zabezpieczenia awarii w pasie drogowym.
  • Wszystkie wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji.