Przyczepy, Zestawy i Zabudowy Pojazdów Specjalnych

 

Przyczepy specjalne wykonujemy wg wzoru, powierzonej dokumentacji,
uzgodnień z klientem.
 
Wszystkie zabudowywane przyczepy posiadają wymagane atesty, certyfikaty i homologacje samochodowe.
Wszystkie przyczepy produkowane, zabudowywane i dostosowywane dla wojsk NATO podlegają ocenie jakości w ramach odbioru wojskowego realizowanego zgodnie z wymogami AQAP 2131
 ( wymagania NATO ). Zgodność wyrobów została zweryfikowana na podstawie odbiorów,  realizowanych przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe oraz Gestora sprzętu.
 
 
 
Pełna zgodność z wymaganiami Ministra Obrony Narodowej (MON)
Produkowane przez nas pojazdy spełniają wymagania określone w aktach prawnych:
  • Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 84 poz.732 z późniejszymi
  • Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami);

 

 

 
Wszystkie smary i płyny spełniają Normy Obronne (NO)
 
Przyczepy wojskowe dostosowane  są do eksploatacji z użyciem smarów i płynów specjalnych spełniających stosowne Normy Obronne (NO). Wszystkie układy i punkty smarne są fabrycznie napełnione produktami zgodnymi z Normami Obronnymi.
 
Systemy maskowania i stosowania urządzeń noktowizyjnych wg STANAG 4381 Ed.1
 
Wszystkie pojazdy wojskowe dostosowujemy do wymagań wojsk NATO i wyposażamy je w instalacje elektryczne spełniające wymagania przepisów z systemem świateł maskujących - maskowanie oświetlenia i stosowanie urządzeń noktowizyjnych wg STANAG 4381 Ed.1.
Zastosowane instalacje elektryczne pojazdów umożliwiają połączenie z pojazdem holującym (zgodnie z PN-78/7656).
 
 
Regulowany Dyszel typ tzw. „bocian”
 
W zależności od potrzeb eksploatacji pojazdy wyposażamy w dyszle o zmiennej wysokości położenia zaczepu w zakresie minimum 700 – 1100 mm. Dzięki temu przyczepy mogą być użytkowane przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych. Wszystkie zastosowane rozwiązania posiadają stosowne homologacje europejskie.
 
 
 
Oferujemy m.in.:
 
 

 1. Zestawy wraz z całym osprzętem.

 
Wykonujemy również zestawy na indywidualne zamówienie klienta z gotowym wyposażeniem jak również z indywidualizowanym osprzętem wraz z usługą odpowiedniego rozmieszczenia na przyczepach transportowych. Wykonujemy projekty graficzne i wizualizacje wstępne proponowanych koncepcji. Uwzględniamy odpowiednie rozmieszczenie masy jak również ergonomię użytkowania sprzętu.
 
 
 
 
         
       
 
 
 
 
  Wzór zastrzeżony
 
                 

   Podgląd dostępny po zarejestrowaniu zapytania ofertowego

 
 
 
 Podgląd dostępny po zarejestrowaniu zapytania ofertowego
 
  
Nagrzewnice/ piece posiadające pozytywną opinię Instytutu Nafty i Gazu
 
 
 

2. Zabudowa systemów prądotwórczych, ogrzewania oraz klimatyzacji na podwoziach homologowanych i przystosowanych do użytkowania przez Siły Zbrojne RP.

3.    Zabudowy agregatów wojskowych 

Wykonujemy takie usługi zarówno używając nowych  agregatów jak również powierzonych przez klienta. 
 
  

4.    Wszelkiego rodzaju platformy przewozowe do transportu robotów saperskich, różnego rodzaju maszyn i  sprzętów wojskowych.

 

 
 
 
 
 
 
 

5.    Zestawy do dekontaminacji

        

 

 

 

                          
                                                                                                                                           
 6. Przyczepy do transportu łodzi wojskowych PTŁ-00.00
 
Przyczepy PTŁ przeznaczone są do transportu pięciu łodzi ŁS lub dwóch łodzi ŁD po drogach utwardzonych gruntowych i bezdrożach.
Przyczepy mogą poruszać się po drogach gruntowych i bezdrożach z prędkością do 30 km/h, a po drogach utwardzonych z prędkością do 80 km/h.
 
  
 
 
Przyczepy wyposażone są we wciągarkę służącą do rozładunku i załadunku łodzi, w ramę uchylną ułatwiającą załadunek jak i rozładunek pojedynczej łodzi lub łodzi złożonych jedna w drugą. Ponadto przyczepy wyposażone są w urządzenia dźwigowe służące do wyładowywania łodzi załadowywanych na nią lub do układania łodzi z podłoża w stos na niej.
Maskowanie w zakresie widzialnym przyczep realizujemy przez zastosowania malowania kamuflażowego zgodnie z wymaganiami określonymi w Normie Obronnej NO-10-A800 „Malowanie maskujące uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wymagania ogólne.
Malowanie wykonujemy specjalnymi farbami spełniającymi wymagania maskowania w podczerwieni zgodnie z Normą Obronną NO-80-A200 „Farby specjalne do malowania maskującego”.
 
 
 
 
Ponadto oferujemy również pełną gamę przyczep wraz z wyposażeniem dla jednostek straży pożarnej i innych służb ratowniczych wykonywanych wg powierzonej dokumentacji, wzoru, zdjęć czy uzgodnień z klientem.