Historia Firmy

Oto krótka historia firmy 

W 1976 roku firma powstała jako - "zakład ślusarski" o tradycjach rzemieślniczych. Pierwsze zamówienia realizowane - w ramach umowy 5-cio letniej - dla Zakładów Cegielskiego w Poznaniu i zakładów przemysłowych.
Główna linia produkcyjna to części zamienne do silników okrętowych oraz - w ramach programu "Rzemiosło dla Rzemiosła" - produkcja wtryskarek hydraulicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych (w sumie wykonano ich ponad 6000 kompletów).

 W latach 80 - tych
 mimo trudnego okresu firma utrzymuje się na rynku. W ramach "produkcji antyimportowej" rozpoczyna szeroką współpracę z Zakładami POLMOZBYT w całym kraju w zakresie produkcji katalogowych części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów.
  Firma przyjmuje nazwę PZM Wimet Józefów. Od tego momentu wyraźnie stawia na budowanie marki, jakość i terminowość dostaw oraz zadowolenie klienta. Udaje się pozyskać dużą grupę klientów na terenie Polski i zagranicą.
PZM Wimet produkuje już na eksport do Czechosłowacji (części do pomp dla Holdingu SIGMA) oraz do Austrii (sztywne haki holownicze).

W latach 90 -  tych zmiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce oraz wolny rynek wymuszają i mobilizują do poszerzania oferty, z jednej strony, z drugiej powodują destabilizację rynku (bankructwa firm klientów, wycofywanie się z zamówień w trakcie ich realizacji).
  Mimo trudności i koniecznych wydatków - firma rozwija się i otrzymuje wiele nagród i wyróżnień. Wielokrotnie - nagroda "Przedsiębiorstwo Fair Play", Lider Przedsiębiorczości, Nominacje do Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Solidny Partner i wiele innych.
Główny rozwój infrastruktury firmy - części biurowej, magazynowej i produkcyjno - usługowej, a także - dla wygody dla klientów - bezpiecznego parkingu.
Zakup nowych maszyn i urządzeń, wprowadzenie nowoczesnych procedur i technologii - początki systemu zarządzania jakością.
 Od tego czasu PZM Wimet zajmuje się również dystrybucją cześci zamiennych do pojazdów.
Firma poddaje się dobrowolnie audytowi mającemu na celu stwierdzenie jej ewentualnego szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Na podstawie przeprowadzonego operatu - zostaje zaklasyfikowana do I klasy emisji, i staje się firmą proekologiczną.

 W latach 2000 - nych
 firma decyduje się na poszerzenie zakresu swojej oferty. Powstaje PZM Wimet - Centrum Produkcji, Usług Zaopatrzenia Motoryzacji. Od tej pory zajmuje się też dystrybucją znaków drogowych, tablic informacyjnych, oraz produkcją szeroko pojętego wyposażenia parkingów i terenów służbowych.
Firma tworzy Procedury i Księgę Jakości według Normy ISO 9002, 1994, (z niemiecką akredytacją DAR) wydziela jednostkę wewnętrzną zajmującą się i nadzorującą Politykę Jakości. Audyt Biura Veritas Quality International potwierdza przygotowanie firmy i zgodność działań z Normą.
Firma PZM Wimet spełnia wymagania i otrzymuje kilkakrotnie dofinansowanie Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki RP - na cele jakościowe i rozwojowe.
W tym samym czasie realizuje pierwsze zamówienia "produkcji specjalnej" dla Ministerstwa Obrony Narodowej oraz służb mundurowych.
PZM Wimet otrzymuje Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP dla "Najlepszego Małego Polskiego Przedsiębiorstwa".
Firma z sukcesem poddaje się audytowi recertyfikującemu na zgodność z Normą ISO 9001: 2000.

Rozpoczyna i kończy wdrażanie procedur do systemu zarządzania jakością wymaganego przez NATO - AQAP (tj.: Allied Quality Assurance Publication - Publikacja Standaryzacyjna Dotycząca Zapewnienia Jakości. Są to dokumenty standaryzacyjne NATO, które określają wymagania dot. systemu jakości dostaw dla wojska. AQAP jest nakładką na Normę ISO serii 9000.)

 Firma przyjmuje nowe strategie działania - wymuszone przez nowy wiek, nowy rynek, powszechność nowoczesnych technologii i znaczenie marketingu bezpośredniego.


                                                              PZM Wimet to certyfikowany producent i dostawca.