POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Polityka prywatności ma zastosowanie do serwisu www.pzmwimet.pl (dalej „Serwis”). Określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Polityka informuje również o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które zostaną pozyskane w związku z przeglądaniem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem plików cookies.

2. Administratorem Danych Osobowych zawartych w Serwisie jest PZM Wimet Józefów, (dalej:„Wimet”) z siedzibą w Józefowie ul. Krucza 2.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych wdrożyliśmy system ochrony danych osobowych, którego funkcjonowanie zapewnia ochronę prywatności Użytkowników i zapobiega udostępnieniu ich danych osobowych nieupoważnionym osobom i podmiotom. Kontrolujemy działania systemu ochrony danych osobowych i ciągle sprawdzamy jego zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi w tym z aktami prawa wspólnotowego.

4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Wimet jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych oraz żądania ich usunięcia.

5. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Wimet w celu realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. Mogą być również przetwarzane, za zgodą Użytkowników w prawnie usprawiedliwionych celach Wimet, w tym marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług. Dane te pomagają Wimet w określeniu wymagań Użytkowników oraz w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych o Użytkownikach i ich wymaganiach poprzez informacje:

a) dobrowolnie wprowadzone i zapisane w formularzu przez Użytkownika;

b) zawarte w plikach “cookies”.

7. Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Umożliwiają rozróżnianie Użytkownika zalogowanego do Serwisu. Przy ponownym nawiązaniu połączenia są odczytywane.

8. Pliki cookies używane przez Serwis nie służą do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Celem takim jest na przykład wykonanie kontaktu informacyjnego dotyczącego działalności prowadzonej przez Wimet.

10. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wimet.

11. Serwis internetowy Wimet używa plików "cookies" w celu:

a) dostosowania zawartości serwisu *.wimet.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki temu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;

c) wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo korzystania z Serwisu;

12.Pliki tekstowe "cookies" używane są także w zewnętrznych serwisach internetowych, do których odwołuje się Serwis. Wimet nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

13. Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Wimet będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

14. Wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Wimet.

15. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Wimet wskazany w punkcie drugim Polityki lub adres e-mail wskazany w zakładce „Kontakt”.

16. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

17. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

18. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu. 

 

 

KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

dotyczy tych osób, które przekazały dane osobowe do PZM WIMET w celu wykonania umowy/zlecenia, otrzymania informacji lub innym określonym w przysłanej korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZM Wimet Józefów, (dalej: „Wimet”) z siedzibą w Józefowie ulica Krucza 2.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy lub innym określonym w przysłanej korespondencji. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit.b, c, f.
3. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy (zlecenia). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni realizację umowy (zlecenia).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie jest dłuższy niż to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Wimet.