Zespół

ZARZĄD

 

Łukasz Suchołbiak

Dyrektor Operacyjny


Tel:        +48 22 789 31 15

Mobile:  +48 609 042 399

Fax:       +48 22 789 31 32lukasz@pzmwimet.pl

 

DZIAŁ PLANOWANIA I REALIZACJI

usługi w zakresie projektowania, dostaw i montażu oznakowań drogowych: 

pionowego i poziomego (cienko i grubowarstwowego)

 

Katarzyna Ońko

Kierownik Działu Planowania i Realizacji

Pełnomocnik Zarządu ds. Zapewniania Jakości

ISO | AQAP


Tel:        +48 22 789 31 15 wew. 3

Mobile:  +48 605 948 078

Fax:       +48 22 789 31 32logistyka@pzmwimet.pl

Robert

Starszy Specjalista Sprzedaży i Zamówień Publicznych

Zastępca Kierownika Działu Planowania i Realizacji


Tel:        +48 22 789 31 15 wew. 3

Mobile:  +48 605 948 078

Fax:       +48 22 789 31 32logistyka@pzmwimet.pl

   

Edward

Kierownik Zespołu Magazynów

Mistrz Kontroli Jakości


Tel:  +48 22 789 31 15 wew. 3

Fax: +48 22 789 31 32logistyka@pzmwimet.pl

Kinga

Specjalista Projektu Produktu


Tel:  +48 22 789 31 15 wew. 3

Fax: +48 22 789 31 32logistyka@pzmwimet.pl

 

 

DZIAŁ SPECJALNY

Projektowanie, produkcja i logistyka dostaw dla służb mundurowych i medycznych

 

Iwona

Pełnomocnik Zarządu do spraw rozwoju i eksportu


 

 

 zsw@pzmwimet.pl

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Urządzenia z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Accord Dangereuses Route, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Katarzyna

Specjalista Sprzedaży i Marketingu

BRD, BHP, PPOŻ


Tel:        +48 22 789 31 15 wew. 1

Mobile:  +48 605 948 078

Fax:       +48 22 789 31 32brd@pzmwimet.pl

Agata

Specjalista Sprzedaży i Marketingu

BRD, ADR, PPOŻ


Tel:        +48 22 789 31 15 wew. 1

Mobile:  +48 603 930 125

Fax:       +48 22 789 31 32brd@pzmwimet.pl

Karol

Specjalista IT Marketingu Internetowego


Tel:         +48 22 789 20 97

Mobile:   +48 605 948 078

Fax:       +48 22 789 31 32projekty@pzmwimet.pl

 

 

 

DZIAŁ PRODUKCJI I USŁUG

 

Tomasz

Kierownik Działu Produkcji i Usług

 

Tel:  +48 22 789 31 15 wew. 3

Fax: +48 22 789 31 32

 

 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 

mgr Marta Zielińska

Zastępca Głównej Księgowej

Dyrektor Personalny


Tel:  +48 22 789 31 15 wew. 7

Fax: +48 22 789 31 32ksiegowosc@pzmwimet.pl